Protiskluzové pásky na schody

Protiskluzové pásky na schody, protiskluzové pásky, protiskluzové pásky na podlahy, protiskluz podlah, protiskluzová dlažba, protiskluzové podlahy, protiskluz R9, protiskluz R10, měření protiskluznosti podlah, protiskluzové nátěry podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků je naše firma připravena zajistit naše odborné služby dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem BLASTER®, IICRC™, NWFA™ v rámci naší firmy FLOOR SPECIAL SERVICES®.

Protiskluzové páskyBLASTER® je obchodní ochranná známka a značkový technologický koncept odborně způsobilé prováděcí firmy Floor Special Services® zaměřený na odstranění, přípravu a renovaci podlahových povrchů. Tato značková realizační koncepce přináší maximální profesionalitu v plné součinnosti se zachováním etických, ekologických a jakostních prováděcích standardů včetně smluvní garance poskytovaných služeb zhotovitele.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů včetně dosažení vysokoškolských diplomů.

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY A VSTUPNÍ INFORMACE

PROTISKLUZ je jedna z nejdůležitějších povrchových vlastností podlah, která určuje vhodnost použití vybraného typu povrchové úpravy pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

R9 – vnitřní a odpočinkové plochy, kantýny, chodby úřadů, škol, nemocnic

R10 – sklady, malé kuchyně, sanitární prostory

R11 – kuchyně škol, mycí linky, prádelny, vchody a venkovní schody

R12 – velkokuchyně, pracovní jámy, mlékárny

R13 – rafinerie tuků, koželužny, jatka

A, B, C – protiskluz bosou nohou

A – převážně suché chodby, převlékárny, šatny, dna bazénů od 80 do 135 cm
B – veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, dna bazénů do 80 cm
C – schody pod vodou, šikmé okraje bazénů, startovací bloky, dna bazénů se sklonem

PROTISKLUZ je na stávajících površích měřen koeficientem smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný

Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný

Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný

Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

Protiskluzové pásky jsou vhodným prostředkem proti uklouznutí a výborně slouží jako prevence úrazů uklouznutím. Protiskluzové pásky jsou vhodné zejména na schody, nášlapy, stupátka, žebříky, ke vstupu budov, na kluzké podlahy a všude tam, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Používají se pro veřejné budovy, kanceláře, hotely, výrobní prostory, skladiště, sportoviště, ale rovněž lze pásky výborně využít i pro rodinné domy a vstupy do bytových budov.

Protiskluzové pásky jsou abrazivní i neabrazivní a to dovnitř nebo do venkovního prostředí či extrémně odolné protiskluzové pásky pro nejnáročnější použití v průmyslu, pásky určené pro chůzi naboso, protiskluzové pásky, které mohou být po nalepení trvale pod vodou, protiskluzové pásky odolné mořské soli, různým chemikáliím, pásky na nerovné povrchy apod.

Protiskluzové pásy a pásky na schody či dlažbu mohou výrazně snižovat riziko uklouznutí, pádu a poranění na mokrých a kluzkých površích? Pak si prohlédněte naši nabídku, v níž naleznete mnoho zajímavých výrobků. Všechny jsou velmi trvanlivé a odolné a hodí se na neporézní hladké povrchy ve vnitřním a většina i venkovním prostředí. Jednotlivé produkty lze snadno aplikovat na schody, rampy, chodníky, pracovní plochy apod., neboť jsou samolepící. Během několika sekund pevně přilnou na nejrůznější materiály, jako jsou dlaždice, kov, laminát, PVC či lakované dřevo.

Důležité je vědět, kde vůbec vznikla potřeba protiskluzových, tedy bezpečnostních podlah či jejich úprav. Tato potřeba vznikla již někdy v polovině minulého století ve snaze o snížení rizika pádů osob v pracovním procesu. A bohužel i současné evropské statistiky hovoří o tom, že 25 % z celkové míry úrazovosti tvoří pracovní úrazy vzniklé uklouznutím či zakopnutím. Z toho má 35 % za následek absenci zaměstnance v práci déle než 1 měsíc. To jsou ve své podstatě hrozivá čísla. Proto je třeba věnovat náležitou pozornost tomu, jaké podlahové krytiny vybíráme a do jakého typu provozu či prostředí. To, co určuje, jak moc jsou podlahy bezpečné (tedy protiskluzové), je tzv. součinitel smykového tření, který se udává v číselné hodnotě koeficientu tření (KT). Normou ČSN 744505 Podlahy – požadavky na skluznost podlah – je obecně určeno základní rozdělení podlahových krytin podle oblasti použití na:

a) Rezidenční (oblast bydlení), KT musí splňovat hodnotu 0,3
b) Komerční oblast, KT musí splňovat hodnotu 0,5

Zásadní je bod b) tedy užití podlahových krytin v komerční oblasti. Norma uvádí hodnotu KT minimálně 0,5. Ovšem u schodišť, podest, šikmých ramp apod. by tato hodnota měla být až 0,6. Z hlediska předcházení rizika pádů při pohybu osob na pracovišti či po podlahách a pochozích plochách v částech staveb určených pro veřejnost (typicky veškeré veřejné instituce, úřady, obchodní domy, pasáže, zdravotnictví, školství, atd.) lze doporučit, aby veškeré takové plochy byly opatřeny podlahovou krytinou s koeficientem tření 0,6. To zároveň řeší i požadavky na protiskluznost podlah v trvale vlhkých, mokrých provozech (typicky WC, sprchy, šatny, bazény, lázně, wellness apod.) a místech na pracovišti. Výrobce podlahových krytin by měl být schopen deklarovat součinitel smykového tření na vyžádání.

Výběr podlahy z hlediska typu provozu je naprosto zásadní! Častou praxí však bohužel bývá, že výběru podlahových krytin vč. kvalitní přípravy podkladu se věnuje jen minimum času a energie. Přičemž správně zvolené podlahy dokáží od začátku užívání stavby a zejména do budoucna řešit mnoho negativních jevů jako například pozdější problémy s izolacemi, následné opravy spojené s degradací stavebních materiálů vlivem prosakující vlhkosti, nutnost řešit výměnu nevhodně zvolených podlahovin v důsledku příliš krátké životnosti spojené s nadměrným opotřebením krytiny.

Protiskluzové pásky

Z hlediska typů provozů jsou nejnáročnější, dá-li se to tak říct, například velkokapacitní kuchyně a vývařovny. Kam by měla přijít pouze vysoce zátěžová podlahovina s protiskluzem 0,6 a více (čemuž je adekvátní hodnota R11 nebo R12 – podle patrně známější stupnice protiskluznosti německé normy DIN 51130). Tyto provozy se potýkají s mokrými plochami, odvody odpadních vod prostřednictvím integrovaných vpustí a odtokových kanálků v podlaze a dalších aspektů. Dalším typem takových prostředí jsou kombináty, tukový, zpracovatelský a nápojový průmysl.

Existuje poměrně jednoduché rozdělení míry protiskluznosti podle KT. Do komerčních objektů je předepsána hodnota 0,5. Řekli jsme si však, že výhodnější je do veškerých prostor použít hodnotu 0,6, která platí i pro mokré prostory, kde se vyskytuje pohyb jak obutou, tak bosou nohou. To platí zejména u sprch, toalet a režimových umýváren či ošetřoven – typicky ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory, ústavech LDN ale i školách, školkách a jídelnách.

Závěrem lze říci, že podlahy či schody nejsou jen o jejich vzhledu, musí vydržet velkou zátěž, být soudržné s podkladem, trvanlivé a vykazovat potřebnou protiskluzovou odolnost. Ve speciálních provozech jako jsou bazény, profesionální kuchyně, nemocnice přibývají oproti bytovému interiéru další požadavky, jaké podlahy musí splňovat.

Protiskluzové pásky jsou nejjednodušším a nejúčinnějším prostředkem proti uklouznutí a výborně slouží jako prevence úrazů uklouznutím. Protiskluzové pásky jsou vhodné zejména na schody, nášlapy, stupátka, žebříky, ke vstupu budov, na kluzké podlahy a všude tam, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Používají se pro veřejné budovy, kanceláře, hotely, výrobní prostory, skladiště, sportoviště, ale rovněž lze pásky výborně využít i pro rodinné domy a vstupy do bytových budov.

Naleznete zde abrazivní i neabrazivní protiskluzové pásky dovnitř, do venkovního prostředí a extrémně odolné protiskluzové pásky pro nejnáročnější použití v průmyslu, pásky určené pro chůzi naboso, protiskluzové pásky, které mohou být po nalepení trvale pod vodou, protiskluzové pásky odolné mořské soli, různým chemikáliím, pásky na nerovné povrchy apod.