Protiskluzové nátěry

Protiskluzové nátěry, protiskluzové spreje, protiskluzové přípravy, protiskluzová impregnace podlah, protiskluzové nátěry podlah, protiskluzové nátěry schodů, protiskluzové nátěry R9, protiskluzové nátěry R10,  měření protiskluznosti podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků je naše firma připravena zajistit naše odborné služby dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem BLASTER®, IICRC™, NWFA™ v rámci naší firmy FLOOR SPECIAL SERVICES®.

Protiskluzové nátěryBLASTER® je obchodní ochranná známka a značkový technologický koncept odborně způsobilé prováděcí firmy Floor Special Services® zaměřený na odstranění, přípravu a renovaci podlahových povrchů. Tato značková realizační koncepce přináší maximální profesionalitu v plné součinnosti se zachováním etických, ekologických a jakostních prováděcích standardů včetně smluvní garance poskytovaných služeb zhotovitele.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů včetně dosažení vysokoškolských diplomů.

PROTISKLUZOVÉ NÁTĚRY A VSTUPNÍ INFORMACE

Chůze po podlahových krytinách musí být v první řadě bezpečná. Statistiky ale ukazují, že v rezidenční i komerční sféře je stále co zlepšovat. Například z hlediska pracovních úrazů patří uklouznutí a zakopnutí k těm nejčastějším.  Bezpečnost podlahy určuje součinitel smykového tření. Z pohledu fyziky určuje bezpečnost podlahy součinitel smykového tření. Označuje se řeckým písmenem µ a udává jej číselná hodnota koeficientu tření. Čím nižší hodnotu koeficient má, tím je povrch kluzčí.

Se součinitelem smykového tření pracují i příslušné normy. Například norma ČSN 74 4505 vyžaduje u rezidenčních objektů (bytů a domů) koeficient tření alespoň 0,3. Ve veřejných prostorách jsou předpisy přísnější, zde musí µ odpovídat hodnotě alespoň 0,5. V místech, kde dochází ke kontaktu s vodou, musí navíc podlaha tyto hodnoty splňovat na mokrém povrchu. Týká se to především koupelen, sprchových koutů, balkonů, teras či schodů.

PROTISKLUZ je jedna z nejdůležitějších povrchových vlastností podlah, která určuje vhodnost použití vybraného typu povrchové úpravy pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

R9 – vnitřní a odpočinkové plochy, kantýny, chodby úřadů, škol, nemocnic

R10 – sklady, malé kuchyně, sanitární prostory

R11 – kuchyně škol, mycí linky, prádelny, vchody a venkovní schody

R12 – velkokuchyně, pracovní jámy, mlékárny

R13 – rafinerie tuků, koželužny, jatka

A, B, C – protiskluz bosou nohou

A – převážně suché chodby, převlékárny, šatny, dna bazénů od 80 do 135 cm
B – veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, dna bazénů do 80 cm
C – schody pod vodou, šikmé okraje bazénů, startovací bloky, dna bazénů se sklonem

PROTISKLUZ je na stávajících površích měřen koeficientem smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný

Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný

Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný

Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

Protiskluzové nátěry a spreje lze použít na kluzké schody, schodiště, dlažbu a různé typy podlah. Protiskluzové nátěry představují trvalejší řešení kluzkých ploch a jejich aplikace není složitá. Protiskluzové nátěry proti uklouznutí se používají pro aplikace na větší souvislé plochy, protiskluzové spreje jsou určeny spíše na menší plochy.

Protiskluzové nátěry provádíme na kluzké dlaždice, keramickou dlažbu (keramické, porcelánové, glazované i leštěné dlaždice), kamenné podlahy a schody, přírodní a průmyslové betonové podlahy či protiskluzový nátěr na kluzkou žulu, granit, mramor, travertin, teraco a přírodní kámen.

PROTISKLUZ A DRUHY NÁTĚRŮ

Protiskluzové nátěry

Bezpečnost podlahových a schodišťových povrchů lze vylepšit tím, že vytvoříme protiskluzovou úpravu podlah či schodů.  Účinným řešením jsou např. protiskluzové nátěry, které zvyšují koeficient tření a bezpečnost na suchém i mokrém povrchu. Tím výrazně eliminují riziko úrazu, a to především v provozech, kde se běžně vyskytuje mokro či vlhkost či větší pohyb osob.

Protiskluzné nátěry provádíme na podlahách, schodech, rampách, toaletách s odolností proti kyselinám, zásadám a jiným chemikáliím a otěru. Nátěrové systémy jsou průhledné, takže je není možné na daném povrchu rozpoznat či kolorované / barevné dle přání klienta. Protiskluzové nátěry se vždy liší dle typu podlahového či schodišťového podkladu:

Typ  protiskluzové úpravy podlah se rovněž dělí do 5 skupin, od R9 do R13. Pro vlhké prostory, jako jsou například koupelny, existují ještě skupiny A, B a C, které značí bezpečnost při chůzi bez obuvi. Především v pracovních místnostech a veřejných prostorách je zařazení podle R skupin obzvlášť důležité. Hlavním kritériem pro rozdělení je přitom zejména úhel sklonu podlahy, při kterém noha uživatele ztrácí oporu.

Hodnota pokrývá mírný sklon podlahy (6 stupňů; skupina R9) až po strmý sklon (35 stupňů a více; skupina R13).

Třída R9:Protiskluzové nátěry

Úhel sklonu 6–10° nízký součinitel adhezního tření, např. schody, jídelny, vstupní prostory, nemocnice nebo lékařské ordinace.

 

Třída R10:Protiskluzové nátěry

Úhel sklonu 10–19°
normální součinitel adhezního tření, např. kuchyně, kavárny, čajovny nebo sanitární prostory


Protiskluzové nátěryTřída R11:

Úhel sklonu 19–27°
zvýšený součinitel adhezního tření, např. laboratoře, autoservisy nebo výrobny nápojů

 

Třída R12:Protiskluzové nátěry

Úhel sklonu 27-35°
vysoký součinitel adhezního tření, např. chladírny, požární stanice nebo úpravny odpadních vod

 

Třída R13:Protiskluzové nátěry

Úhel sklonu >35°
velmi vysoký součinitel adhezního tření, např. jatka nebo provozy pro zpracování zeleniny

Protiskluz a třídy R9 až R13 

Normy často definují požadavky na protiskluznost v koeficientu tření, ve většině katalogů obkladů a dlažeb tento parametr nenajdete. Častější je řazení do pěti tříd (R9 až R13) podle německé normy DIN 51 130. Metoda měření spočívá ve stanovení skluzu na nakloněné rovině a je schválena ve většina zemí. Specifika jednotlivých tříd jsou následující:

Protiskluzové nátěry

Podlahy s třídou proti skluzu R9 zpravidla odpovídají koeficientu tření 0,5. U tříd R10 a vyšších pak µ odpovídá obvykle hodnotě 0,6 či 0,7. Obklady, které nejsou označované za protiskluzové a nepatří do žádné třídy R, mají koeficient tření obvykle 0,3. Lze je využít v suchých částech bytových objektů, do zamokřených, venkovních ani veřejných prostorů však nepatří.

Třídy proti skluzu > chůze naboso

Normy DIN 51 097 a jiné zavádí i specifické třídění proti skluzu pro místa, kde se předpokládá chůze bosou nohou. Třídy jsou tři – A, B a C.

Protiskluzové nátěry

PROTISKLUZOVÉ NÁTĚRY A JEJICH MĚŘENÍ

Měření pomocí metody DCOF AccuTest nelze přímo srovnávat s jednotlivými dlažbami ani korelovat pro jednotlivé dlažby s dosavadními v Evropě uznanými metodami, protože při nich byla použita různá čidla a byly provedeny za jiných zkušebních podmínek a s jinými měřicími přístroji. Pro metodu DCOF AccuTest byl vyvinut nový přístroj BOT-3000, BOT-3000E, GMG 200.

Protiskluzové nátěry

Výhodou tohoto přístroje je možnost použití nejen v laboratoři, ale také v terénu. Protiskluzná a protismyková ochrana podlah je měřena mobilním zařízením GMG 200. Toto jedinečné zařízení a přístroj je schopno důvěryhodně a prokazatelně změřit hodnoty tření a kluznosti povrchů dle technických norem DIN 51131 a EN13893.

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah  a její parametry tření a kluzných vlastností, jenž jsou měřeny přístrojem a mobilním zařízením GMG 200 jsou vyhodnocovány na základě vizuálních hodnot protokolárního softwaru zařízení GMG-VD, který graficky znázorňuje naměřené hodnoty kluznosti a tření  povrchu.

Pro toto zařízení potřebujeme pouze notebook, jenž bude napojen na zařízení GMG 200 a v rámci softwaru vyhodnotíme měřící a hodnotící kritéria. Program ze strany výrobce umožňuje vyhodnotit transferovaná data z mobilního měřícího zařízení přímo v počítači a tímto způsobem tisknout  a vyhotovovat podkladový certifikační protokol měření kritérií kluznosti a tření jednotlivých povrchů včetně uložení databáze historie měření, která slouží k tomu, aby se dílčí hodnocené povrchy z hlediska jejich životnosti protiskluzných a protismykových kritérií daly kontinuálně vyhodnocovat v průběhu času a jednotlivých měření po dobu životnosti těchto povrchových ochran, úprav, impregnací a nátěrů či mechanického opracování.

GMG 200 měří koeficient smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný

Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný

Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný

Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

Protiskluzné hodnoty R se v terénu měřit nedají. Zkoušky probíhají ve zkušební laboratoři na nakloněné rovině – viz foto. Lávka se na jedné straně zvedá a jakmile testovací osoba uklouzne, tak se zastaví. Změří se úhel a podle něj se pak povrch zařazuje do skupin:

R13 – úhel ˃35°

R12 – úhel 27-35°

R11 – úhel 19-27°

R10 – úhel 10-19°

R9 – úhel 6-10°

Závěrem lze říci, že podlahy či schody nejsou jen o jejich vzhledu, musí vydržet velkou zátěž, být soudržné s podkladem, trvanlivé a vykazovat potřebnou protiskluzovou odolnost. Ve speciálních provozech jako jsou bazény, profesionální kuchyně, nemocnice přibývají oproti bytovému interiéru další požadavky, jaké podlahy musí splňovat.